Vi laver ny hjemmeside og holder pause i opdrættet. På gensyn i 2013
 
            Kennel Nybrogård  v/Hanne & Michael Simonsen 40186366 21600332   mail@zoya.dk